» Jalostustoimikunta » Kasvattajat »
Ei pentuja tällä hetkellä!


PENTULISTAN SÄÄNNÖT
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.2.2017

1. Pentueen vanhemmat ovat astutushetkellä iältään vähintään 12 kk (uros)
ja 16 kk (narttu). Nartun ikä astutushetkellä on alle 8 vuotta.
2. Tuleva pentue (=synnytys) on enintään nartun neljäs. Nartun edellisestä synnytyksestä on kulunut pentueen syntyessä vähintään 10 kuukautta.
3. Pentueen molemmat vanhemmat ovat saaneet virallisista näyttelyistä
vähintään 2 x EH tai 1 x ERI
TAI jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella jalostustoimikunta on hyväksynyt koiran jalostuskäyttöön (20 pistettä tai alle).
4. Pentueen vanhemmilla on Suomen Kennelliitto ry:n hyväksymät viralliset silmätarkastus- ja polvitarkastuslausunto sekä mielellään myös lonkkakuvaustulos.
5. Yhdistelmiä suunniteltaessa tulee huomioida Suomen Affenpinserit ry:n jalostussuositukset, jotka on julkaistu apinapinsereiden Jalostuksen tavoiteohjelmassa 2015-2019.
6. Pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, mikäli pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) eivät ole Suomen Affenpinserit ry:n jäseniä
tai on/ovat eläintenpitokiellossa.
7. Pentueen syntymäpäivä ja syntyneiden pentujen määrä (uroksia + narttuja) tulee ilmoittaa kirjallisesti jalostustoimikunnan sihteerille .
Pentue säilyy listalla ilmoitetusta syntymäajasta laskien kahdentoista (12) viikon ajan, jonka jälkeen se poistuu listalta, jos kasvattaja ei muuta ilmoita.
Jos kasvattajalla on jäljellä yli 12-viikkoisia pentuja, tulee se ilmoittaa sihteerille, jotta pentue pysyy edelleen listalla. Tämän jälkeen kasvattajan tulee ilmoittaa sihteerille kahden (2) viikon välein mahdollisista jäljellä olevista pennuista, jotta pentue säilyy listalla. Kun pentue on myyty, tulee siitä ilmoittaa välittömästi jalostustoimikunnan sihteerille.

Jalostustoimikunnan sihteeri
Katri Rajamäki
katri.rajamaki(at)gmail.com« ylös

© Suomen Affenpinserit ry - Finnish Affenpinscher Club