Suomen Affenpinserit ry


Tulevia tapahtumia▪ Syyskokous sunnuntaina 21.10.2018 klo 14.00

Paikka: Neste K Linnatuuli, Helsingintie 1426, 12400 Tervakoski

Esityslista

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle
4. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraaviksi kahdeksi vuodeksi
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
9. Käsitellään mahdolliset jäsenten 31.8. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä▪ Helsingin seudun kennelpiiri ry:n tapahtumat
tapahtumista lisää tietoa« ylös

© Suomen Affenpinserit ry - Finnish Affenpinscher Club
Sivu päivitetty - 6.9.2018