Suomen Affenpinserit ry


Tulevia tapahtumia


▪ Kevätkokous

Sunnuntaina 7.3.2021 klo 12
Verkkokokous Teams

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2020
6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020
7. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. PEVISA:an liittyminen
-Hallitus esittää että apinapinserit liitetään PEVISAan 01.01.2022 lonkkien ja kyynärnivelten osalta ilman raja-arvoja.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä
11. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen ilmoittaudutaan 3.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katja.k.johansson@gmail.com

▪ Club Show


Lauantaina 22.5.2021 Tuusulan Jokelassa, tuomarina Irina Poletaeva.


▪ Helsingin seudun kennelpiiri ry:n tapahtumat
tapahtumista lisää tietoa

« ylös

© Suomen Affenpinserit ry - Finnish Affenpinscher Club